Jopp Automotive s.r.o. staví FVE

Jopp Automotive s.r.o. staví FVE. Cílem projektu je navýšit výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci České republiky.
Tohoto cíle bude dosaženo instalací fotovoltaické elektrárny na střeše, která umožní zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů.
Tento projekt může být uskutečněn díky spolufinancování Evropskou unií.

Projekt
Výstavba FVE ve firmě Jopp Automotive s.r.o. – Velké Meziříčí
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002973