JOPP uses cookies to optimise and improve the website, as well as enable the availability of certain functions. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. For further information on how we use cookies, click here.

Historie

Počátky společnosti JOPP sahají až do roku 1919, kdy byla založena firma na výrobu dílů pro jízdní kola a příslušenství pro zemědělství Theodor Jopp KG. Od převzetí většinového podílu firmy Dr.Ing. Hubertem P. Büchsem v roce 1991 je JOPP ve vlastnictví rodiny Büchs.

S vybudováním obchodu s díly pro automobilový průmysl byl zahájen růst trvající dodnes. Založením a převzetím nových podniků, rozšířením stávajících závodů a vybudováním vlastního vývoje výrobků rostla firma JOPP silněji než automobilový trh na dnešních více než 205 mil. € obratu a více než 1.900 zaměstnanců po celém světě. Firma JOPP je vlastními závody zastoupena v Evropě, Asii a Americe.

1919Založení Theodor Jopp KG, výroba dílů pro jízdní kola a příslušenství pro zemědělství
1920Zahájení výroby technologií soustružení
1972Zahájení výroby technologií slinování 
1991Převzetí většinového podílu JOPP Dr. Hubertem P. Büchsem, změna názvu firmy na Jopp GmbH
1996První velkosériová zakázka řadicích systémů, zahájení vývoje výrobků
2001Převzetí firmy Fritz Himmermann GmbH & Co. KG, vstřikování plastů 
2002Převzetí firmy Grimm Elektronik GmbH, elektronika
2003Založení firmy Jopp Automotive s.r.o., Česká republika 
2005Vyčlenění výroby řezných sad do samostatné firmy, turbocut Jopp GmbH 
2006Reorganizace holdingové struktury
2006Založení Jopp Technology (Suzhou) Co., Ltd., China, nejprve jako obchodního zastoupení, v současnosti jako výrobní závod 
2010Většinový podíl ve firmě IFSYS GmbH, automatizace pro výrobu strojů a zařízení
2011Převzetí skupiny Haas, výrobní spektrum - řadicí rukojeti, kryty a interiérové díly z kůže pro osobní automobily, závody v Maďarsku a Mexiku
2013Přejmenování dceřinných firem Himmermann, Grimm a Haas na JOPP
2015Převztí firmy VES GmbH, St. Georgen; později začlenění do Jopp Electronics GmbH
2016Převzetí firmy EMSO Electrical Mechanical Solutions GmbH s novým názvem ELKCOM GmbH
2017Sloučení JOPP závodů pro elektroniku ve městě Villingen-Schwenningen.

Vedení podniku

Dr.-Ing. Hubert P. Büchs

po vyučení zemědělcem a strojním zámečníkem vystudoval v letech 1971 - 1976 ve Schweinfurtu a Berlíně strojírenství a technologii. Doktorské studium zakončil promocí v roce 1985. Naposledy byl zaměstnán u firmy Preh a FAG/Schaeffler naposledy na druhém stupni managementu. V roce 1991 převzal většinový podíl ve firmě JOPP a vybudoval z ní mezinárodně působícího dodavatele systémů pro automobilový průmysl. Od té doby je společníkem ve funkci jednatele.

 

 

 

Martin Büchs

studoval ekonomickou matematiku v Bayreuthu a později dokončil inženýrské studium mechatroniky. Je absolventem Byerische Eliteakademie. Prvních 6 let svého profesního života strávil ve Frankfurtu a v Londýně u Reuters. Zde získal titul Chartered Financial Analysts. Od roku 2006 pracuje na různých pozicích firmy JOPP, od roku 2008 jako jednatel, odpovědný za oblasti financí, IT a personální Oblast.

Klaus Gockler

má v automobilovém průmyslu více než 40letou zkušenost: Po ukončení vzdělání na obchodní akademii u firmy Kugelfischer převzal v roce 1996 vedení prodeje ve firmě FTE automotive; zde také později zastával pozici předsedy představenstva společnosti. Ve firmě JOPP pracuje od roku 2011 jako jednatel a je odpovědný za centrální divize prodeje, nákupu a řízení jakosti.

Richard Diem

Richard Diem vystudoval obor Strojírenství na Technické univerzitě v Mnichově. Pan Diem pracoval u firem Webasto a Northern Automotive Systems Ltd. V posledních 10 letech vedl Obchodní oddělení u firmy FTE Automotive. Od března roku 2018 pracuje pan Diem na pozici jednatele ve firmě JOPP a zodpovídá za oddělení Řadících systémů.

Hodnoty a hlavní směry

Společnost JOPP chce i nadále zůstat rodinným podnikem a rozhodovat nezávisle na finančních investorech a věřitelích.

To vyžaduje trvalé zdokonalování výrobků a výrobních postupů. Cílem podniku je nabízet zákazníkům kvalitní, spolehlivá a inovativní řešení. Nejvyšším cílem podnikatelského jednání v JOPP je proto prosperita. JOPP je přesvědčen, že tohoto cíle lze dosáhnout díky kompetentním a schopným pracovníkům, kteří převezmou zodpovědnost a spolupracují napříč úrovněmi hierarchie a oddělení v podniku samotném i se zákazníky, dodavateli a ostatními partnerskými firmami.

Pro JOPP je kultura uznání a respektu právě z důvodu tlaku na náklady, termíny a kvalitu v oboru automobilového průmyslu velmi důležitá.

Za svou výhodu vůči konkurenci JOPP považuje flexibilitu a rychlost a chtěl by tyto faktory nadále zachovat při nízké byrokracii a plochých organizačních strukturách. Přesto se zákazníci mohou spolehnout na standardizované klíčové procesy splňující požadavky sytémů jakosti. Odpovědným a udržitelným přístupem k hospodaření chce JOPP dlouhodobě posílit svoji spolehlivost. To také zahrnuje ohleduplnost k potřebám zaměstnanců a jejich rodin, jakož i respekt k přírodním zdrojům.

JOPP má k dispozici strukturovaný systém cílů a klíčových ukazatelů, do jejichž definice a dosažení jsou zaměstnanci zapojeni. Pro zajištění zdravé firemní kultury respektu vedení má JOPP k dispozici společně vypracované zásady vedení. Pro dodržování zákonných předpisů má JOPP k dispozici kodex jednání, jehož dodržování trvale sleduje.

 

 

Odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí

Při všech podnikatelských rozhodnutích jsou vedle ekonomických aspektů zohledňovány také dopady na životní prostředí a na společnnost. JOPP podporuje zdravý rozvoj podniku současně se spokojeností zákazníků a zaměstnanců.

Společnost -> Společenská odpovědnost

Společnost JOPP již po mnoho let pracuje s vlastním Etickým kodexem pro své zaměstnance, který vychází z iniciativy OSN známé pod názvem Global Compact. Očekáváme od všech zaměstnanců, že budou jednat v souladu s tímto kodexem. Kodex podléhá auditu prováděnému v pravidelných intervalech skupinou interních auditorů.

Totéž platí pro dodavatele společnosti JOPP. Odpovídající smluvní závazky spočívající v dodržování etických a sociálních standardů jsou ověřovány v pravidelných intervalech za použití přístupu, jenž vychází z příslušných rizik.

Připomínky týkající se nedodržování těchto norem jednání je možno zasílat na adresu compliance(at)jopp.com, přičemž tyto připomínky mohou zasílat i lidé působící mimo danou organizaci.