JOPP uses cookies to optimise and improve the website, as well as enable the availability of certain functions. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. For further information on how we use cookies, click here.

1. Ochrana dat přehledně

 

Všeobecné pokyny

Následující pokyny poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními daty, pokud navštívíte naši webovou stránku. Osobní data jsou všechna data, jejichž pomocí můžete Vy osobně být identifikováni. Podrobné informace k tématu ochrany dat zjistíte v našem prohlášení o ochraně dat uvedeném pod tímto textem.

Zaznamenávání dat na naší webové stránce

Kdo je odpovědný za zaznamenávání dat na této webové stránce? 
Zpracování dat na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jeho kontaktní údaje můžete zjistit v tiráži této webové stránky.

Jak zaznamenáváme Vaše data?
Vaše data jsou zjišťována jednak tím, že nám je sdělíte. Přitom se může jednat např. o data, která nám poskytnete e-mailem. Další data jsou automaticky zaznamenávána našimi IT systémy při návštěvě webové stránky. Jsou to především technická data (např. internetový vyhledávač, operační systém nebo přesný čas vyvolání stránky). Zaznamenávání těchto dat probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku.

K čemu využíváme Vaše data?
Část dat se zjišťuje proto, aby bylo zaručeno bezchybné vyhledávání informací na této webové stránce. Další data mohou být použita např. k analýze Vašeho uživatelského chování. 

Jaká práva máte, co se týká Vašich dat? 
Máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních dat.  Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo výmaz těchto dat. V této věci a rovněž k dalším otázkám k tématu ochrany dat se na nás můžete kdykoli obrátit na adresu uvedenou v tiráži. Dále máte právo na stížnost u příslušného dozorčího orgánu. 

 

 

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

 

Ochrana dat
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních dat velmi vážně. S Vašimi osobními daty zacházíme důvěrně a podle zákonných předpisů na ochranu dat a rovněž podle tohoto prohlášení na ochranu dat.  

Pokud tuto webovou stránku používáte, jsou zjišťována různá osobní data. Osobní data jsou data, se kterými můžete být osobně identifikováni. Stávající prohlášení o ochraně dat vysvětluje, která data zjišťujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Poukazujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat bezpečnostní mezery. Neomezená ochrana dat před přístupem třetích osob není možná. .


Odkaz na odpovědné místo
Odpovědné místo za zpracování dat na této webové stránce je:

JOPP Holding GmbH
Kastanienallee 11
D-97616 Bad Neustadt

telefon: +49 9771 9105-0
e-Mail: info(at)jopp.com

Odpovědným místem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo spolu s dalšími rozhoduje o účelu a prostředku zpracování osobních dat (např. jmen, e-mailových adres apod.).

Odvolání Vašeho svolení ke zpracování dat
Mnoho případů zpracování dat je možných pouze s Vaším výslovným svolením. Již udělené svolení můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí neformální sdělení e-maliem na naši adresu. Právoplatnost do doby odvolání již provedeného zpracování dat zůstává odvoláním nedotčena.

Právo na stížnost u příslušného dozorčího orgánu
If there has been a breach of data protection legislation, the person affected may file a complaint with the competent regulatory authorities. The competent regulatory authority for matters related to data protection legislation is the data protection officer of the German state in which our company is headquartered. A list of data protection officers and their contact details can be found at the following link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Right to data portability
V případě porušení právní ochrany dat mají postižení právo na stížnost u příslušného dozorčího orgánu. Kompetentním dozorčím orgánem v otázkách právní ochrany dat je zemský zmocněnec pro ochranu dat spolkové země, v níž má naše firma sídlo. Seznam zmocněnců pro ochranu dat a rovněž kontaktní údaje můžete zjistit na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat
Máte právo, data, která na základě Vašeho svolení nebo při plnění smlouvy automaticky zpracováváme, nechat doručit sobě nebo třetí osobě v běžném, strojově čitelném formátu. Jestliže požadujete přímý přenos dat na jinou odpovědnou osobu, bude to provedenou pouze, pokud je to technicky možné.  

If SSL or TLS encryption is activated, the data you transfer to us cannot be read by third parties.

SSL resp. TLS šifrování
Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrných obsahů, jako například objednávek nebo poptávek, které nám jako provozovatel stránek posíláte, SSL resp. TLS šifrování. Šifrované spojení rozpoznáte podle toho, že se řádek adresy vyhledávače změní z “http://” na “https://” a podle symbolu zámku v řádku Vašeho vyhledávače. Pokud je šifrování SSL resp. TLS aktivní, nemohou být data, která nám poskytujete, třetími osobami přečtena.

Informace, blokace, výmaz
V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených osobních datech, jejich původu a příjemci a účelu zpracování dat a popř. právo na opravu, blokaci nebo výmaz těchto dat. V této věci a rovněž k dalším otázkám k tématu ochrany dat se na nás můžete kdykoli obrátit na adresu uvedenou v tiráži.

Nesouhlas s reklamními e-maily

Tímto je vyjádřen nesouhlas s využitím kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinných údajů v tiráži k zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. spamovými e-maily. 
 

 

 

3. Zmocněnec pro ochranu dat

 

Zákonem předepsaný zmocněnec pro ochranu dat

Pro naši firmu jsme jmenovali zmocněnce pro ochranu dat..

Jopp Holding GmbH
Herr Christian Schmitt
Kastanienallee 11
D-97616 Bad Neustadt

Telephone: +49 9771 9105-0
e-mail: data_privacy(at)jopp.com

 

 

4. Zaznamenávání dat na naší webové stránce

 

Cookies 
Internetové stránky používají částečně takzvané cookies. Cookies nezpůsobí na Vašem počítači škodu a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky příznivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které ukládá Váš vyhledávač. 

Většina námi používaných cookies jsou takzvané “Session-Cookies”. Po skončení Vaší návštěvy jsou automaticky vymazány. Ostatní cookies zůstávají na Vašem koncovém přístroji uloženy, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují, při další návštěvě opět rozpoznat Váš vyhledávač. 

Váš vyhledávač můžete nastavit tak, abyste byli o umístění cookies informováni a cookies povolili pouze v jednotlivém případě, akceptaci cookies pro určité případy nebo obecně vyloučili a rovněž aktivovali automatické vymazání cookies při zavření vyhledávače. Při deaktivaci cookies může být funkcionalita této webové stránky omezena.

Cookies, které jsou nutné pro provádění elektronického komunikačního procesu nebo pro poskytování určitých, Vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě článku 6 odstavce 1 písmeno f DSGVO. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb.  Pokud jsou ukládány další cookies (např. cookies pro analýzu Vašeho obsahu vyhledávání informací), jsou tyto cookies v prohlášení o ochraně dat ošetřeny samostatně. 


Server-Log soubory 

Poskytovatel těchto stránek zjišťuje a ukládá automaticky informace v takzvaných Server-Log souborech, které nám automaticky poskytuje Váš vyhledávač.

Jsou to:

 • typ a verze vyhledávače
 • použitý operační systém
 • odkazující URL
 • hostname zpřístupňovaného počítače
 • přesný čas dotázání serveru
 • IP adresa

Slučování těchto dat s dalšími datovými zdroji neprovádíme.

Podkladem pro zpracování dat je článek 6 odstavec 1 písmeno b DSGVO, který umožňuje zpracování dat pro splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

E-mailový kontakt
Navázání kontaktu přes poskytnuté e-mailové adresy je možné. V tomto případě se osobní data uživatele přenášená e-mailem ukládají. V této souvislosti nedochází k předávání dat třetím osobám. Data jsou použita výhradně ke zpracování konverzace. Právním základem pro zpracování dat, která jsou předávána v souvislosti se zasíláním e-mailů, je článek 6 odstavec 1 písmeno f, a pokud e-mailový kontakt směřuje k uzavření smlouvy, článek 6 odstavec 1 písmeno b.  
 

 

 

5. Analýza nástrojů a reklamy

 

Google Analytics

Na této webové stránce využíváme Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Použití probíhá na základě článku 6 odstavce 1 strana 1 písmeno f. DSGVO. Google Analytics používá takzvané cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace, které o Vašem používání webové stránky vytvoří cookie jako.

Google Analytics.

 • typ a verze vyhledávače
 • použitý operační systém
 • odkazující URL (předtím používaná webová stránka)
 • hostname zpřístupňovaného počítače, (IP adresa)
 • přesný čas dotázání serveru

jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány.

 
Na této webové stránce jsme navíc rozšířili Google Analytics o kód „anonymizeIP“. To zaručuje maskování Vaší IP adresy, takže všechna data jsou zjišťována anonymně. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenášena kompletní IP adresa a zde je zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocování Vašeho využívání webové stránky, k sestavování reportů o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb spojených s využíváním webové stránky a internetu provozovateli webové stránky. IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics Vaším vyhledávačem není slučována s ostatními daty Google. Můžete zamezit evidování dat vytvořených prostřednictvím cookie a dat vztahujících se na Vaše využívání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) na Google a také zpracování těchto dat prostřednictvím Google tím, že stáhnete a nainstalujete vyhledávač Plugin, dostupný na následujícím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativně k vyhledáv.

 
ači Add-On, především u vyhledávačů na mobilních koncových přístrojích, můžete navíc zamezit evidování ze strany Google Analytics tím, že kliknete na tento odkaz:

 

 

6. Služba Analytics a reklamní funkce

 

Google Analytics

Jestliže jste poskytli svůj souhlas, bude se na těchto internetových stránkách používat internetová analytická služba společnosti Google Ireland Ltd. (dále jen „Google“). Toto používání zahrnuje operační režim „Universal Analytics“. To umožňuje přiřazovat data, relace a interakce přes různá zařízení k pseudonymnímu uživatelskému ID, a tím analyzovat aktivity uživatele přes různá zařízení. Toto oznámení o ochraně údajů je poskytováno ze strany www.intersoft-consulting.de.

Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, na podporu analýzy prováděné internetovými stránkami a zaměřené na to, jak uživatelé se stránkami interagují. Informace vygenerované těmito soubory cookies o vašem používání těchto internetových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a jsou tam uloženy. Nicméně pokud bude na těchto stránkách aktivována anonymizace IP, bude společnost Google předem redukovat vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa zaslána na server společnosti Google v USA a tam poté zkrácena. Rádi bychom zdůraznili, že na těchto internetových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena tak, aby zahrnovala anonymizaci IP za účelem zajištění anonymního shromažďování IP adres (takzvané IP maskování). IP adresa zaslaná vaším prohlížečem v kontextu služby Google Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google. Pro další informace ohledně podmínek používání a ochrany údajů navštivte prosím www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo policies.google.com.

Účely zpracování
Jménem provozovatele těchto internetových stránek bude společnost Google používat tyto informace pro vyhodnocení vašeho používání internetových stránek, pro vypracování zpráv o činnosti internetových stránek a pro poskytnutí dalších služeb týkajících se použití internetových stránek a internetu provozovateli internetových stránek.

Právní základ
Právním základem pro použití služby Google Analytics je váš souhlas v souladu s
čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Příjemci nebo kategorie příjemců
Příjemcem shromážděných údajů je společnost Google.

Přenos do třetích zemí
Osobní údaje budou přenášeny do USA podle ujednání EU-US Privacy Shield na základě rozhodnutí Evropské komise o adekvátnosti. Příslušný certifikát si můžete stáhnout
zde.

Doba trvání uložení údajů
Údaje, které jsou námi zasílány a jsou navázané na cookies, uživatelské identifikátory (např. uživatelská ID) nebo inzertní identifikátory jsou automaticky mazány po 14 měsících. Údaje, jejichž doba uchování byla dosažena, se automaticky mažou jednou za měsíc.

Práva dotčených osob
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, což bude mít za následek, že do budoucna bude příslušné nastavení softwaru vašeho prohlížeče blokovat ukládání cookies; rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě se může stát, že nebudete moci využívat všechny funkce těchto internetových stránek v jejich plném rozsahu.

Rovněž můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů vygenerovaných soubory cookies a týkajících se vašeho používají internetových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací produktu Browser Add-on. Vyloučení cookies zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů, když navštívíte tyto stránky. Abyste zabránili službě Universal Analytics shromažďovat údaje napříč různými zařízeními, musíte toto vyloučení provést na všech používaných systémech. Když kliknete zde, dojde k nastavení vyloučení cookies:

 

Použití sociálních pluginů Facebooku

Na základě našich legitimních zájmů (tím se rozumí náš zájem o analýzu, optimalizaci a komerční provoz našich internetových stránek ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) používáme sociální pluginy (dále jen „Pluginy“) sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“). Tyto pluginy mohou být interakčními prvky nebo obsahy (např. videa, grafiky nebo textové příspěvky) a jsou rozpoznatelné od jednoho z log Facebooku (bílé „f“ na modré dlaždici, termíny „like“ nebo značka „palce nahoru“) nebo mohou být označeny slovním spojením „Facebook Social Plugin“. Seznam a vzhled sociálních pluginů Facebooku je možno si prohlédnout zde: developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Facebook je certifikován podle rámce Privacy Shield a v důsledku toho nabízí garanci souladu s evropským právem na ochranu osobních údajů  (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

 

Jestliže si bude uživatel prohlížet nějakou funkci těchto internetových stránek obsahující takový plugin, bude jeho zařízení vytvářet přímý odkaz na facebookové servery. Obsah pluginu bude zaslán Facebookem přímo na uživatelské zařízení a tímto zařízením bude začleněn do příslušných internetových stránek. To umožní vytvoření uživatelských profilů ze zpracovaných údajů. Z tohoto důvodu nemáme žádný vliv na rozsah údajů, jež shromažďuje Facebook s pomocí tohoto pluginu, a proto jsme informovali uživatele podle rozsahu svých znalostí.

 

Začleněním pluginu Facebook získává informace o tom, že si uživatel prohlížel odpovídající stránku z daných internetových stránek. Jestliže se uživatel přihlásí do Facebooku, je Facebook schopen přiřadit danou návštěvu k jeho facebookovému účtu. Pokud uživatelé interagují s pluginy, například aktivací tlačítka „Like“ nebo zanecháním komentáře, tak jsou odpovídající informace odeslány přímo z vašeho zařízení na Facebook a jsou tam uloženy. Jestliže uživatel není členem Facebooku, existuje stále ještě možnost, že Facebook zjistí a uloží jeho IP adresu. Podle Facebooku se v Německu ukládá pouze anonymizovaná IP adresa.

 

Politika Facebooku v oblasti ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/about/privacy/) poskytuje uživatelům více informací o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a použití údajů Facebookem, spolu s příslušnými právy a možnostmi nastavení pro ochranu soukromí uživatelů.

 

Pokud jsou uživatelé členy Facebooku a nechtějí, aby Facebook shromažďoval o nich údaje z těchto internetových stránek nebo aby je spojoval s jejich členskými údaji uloženými u Facebooku, je třeba, aby se odhlásili z Facebooku před použitím našich internetových stránek a aby vymazali své soubory cookies. Další nastavení a námitky k používání údajů pro reklamní účely jsou možné v rámci nastavení facebookového profilu: www.facebook.com/settings nebo přes americkou (USA) stránku www.aboutads.info/choices/ nebo EU stránku www.youronlinechoices.com. Tato nastavení nejsou závislá na platformě, tj. aplikují se na všechna zařízení, ať již se jedná o stolní počítače nebo mobilní zařízení.

7. Youtube

This website links YouTube Video content. YouTube is a Video portal by Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

If you visit our website, a content link will be established to YouTube. YouTube will receive the Information that you have visited our website.

Furthermore, YouTube can store various cookies on your device. With the help of these Cookies YouTube can receive information about visitors to this website. This information will be used to capture video statistics, improve user experience and prevent fraud attempts. The cookies remain on your device until you delete them.
If you're logged in to your YouTube account, YouTube will allow you to direct your browsing behavior assign to your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube log out of account.


The use of YouTube is in the interest of an attractive presentation of our online offers.
This constitutes a legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. If appropriate Consent has been requested (eg consent to the storage of cookies), processing takes place solely on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the consent is revocable at any time.